Vergelijkwebsite.nl
Vergelijk en bespaar

De bouwtijd

De aannemer moet uw woning binnen de overeengekomen bouwtijd opleveren. Is hij te laat, dan heeft u in bepaalde gevallen recht op schadevergoeding.

Wanneer heeft u recht op schadevergoeding wegens te late oplevering?

Bij overschrijding van de bouwtijd door de aannemer heeft u in principe recht op een schadevergoeding. Let op dat meerwerk de aannemer het recht geeft om de bouwtijd te verlengen.

Bij het bepalen van de overschrijding van de bouwtijd moet u rekening houden met de volgende onderdelen:

De bouwtijd

De bouwtijd is de contractuele periode tussen de aanvang van de bouwwerkzaamheden en de oplevering van de woning. In veel standaardovereenkomsten staat dat de bouwtijd pas start vanaf het leggen van de ruwe begane grondvloer. Dit is vaak veel later dan de ondertekening van de aannemingsovereenkomst.

Aantal werkbare dagen

De bouwtijd van een woning wordt meestal uitgedrukt in werkbare werkdagen. Dit zijn werkdagen waarop normaal gesproken wordt gewerkt, dus zonder algemene erkende rust- en feestdagen, vakantiedagen en adv-dagen. Slecht weer kan in de bouw een onwerkbare werkdag opleveren. Een kalenderjaar heeft gemiddeld 180 werkbare werkdagen.

Onwerkbaar weer

Onwerkbare werkdagen als gevolg van slecht weer tellen niet mee voor de bouwtijd. Een dag is onwerkbaar als de aannemer gedurende tenminste vijf uren niet met het grootste deel van werknemers en machines kan werken. De weergegevens worden bijgehouden door meetstations en zijn op te vragen via www.bouwkosten.nl. Let er wel op dat het meetstation niet te ver van de bouwplaats ligt. Weer kan plaatselijk sterk verschillen.

Hoe berekent u de schade?

- Gefixeerde schadevergoeding; in de meeste overeenkomsten is de schadevergoeding gefixeerd op 0,25 promille van de koop- en aanneemsom per kalenderdag bouwtijdoverschrijding. Dit ongeacht de werkelijke schade. Deze gefixeerde schade wordt berekend over het aantal kalenderdagen in de periode tussen de contractuele opleveringsdatum en de werkelijke opleveringsdatum. Deze schade mag worden verrekend met de bouwtermijnen.

- Vast bedrag; het kan ook voorkomen dat in het bestek een vast bedrag per werkdag aan schade is overeengekomen.Aannemer nodig voor een verbouwing?


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2001 ruim 453.629 aanvragen - Totaal 27.598 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7