Vergelijkwebsite.nl
Vergelijk en bespaar

Algemene Consumentenvoorwaarden

De websites van BRICKS zijn uitsluitend beschikbaar voor persoonlijk en niet commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overige gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming van BRICKS is verkregen.

Alle rechten voorbehouden aan:
BRICKS Compare Group
Pastoor Vermuntstaat 1a
4851 CR Ulvenhout

KvK-inschrijfnummer: 20134056

Algemene Consumentenvoorwaarden BRICKS


Hieronder zijn de algemene consumentenvoorwaarden van BRICKS Compare Groep te downloaden.

Algemene Consumentenvoorwaarden

Algemene Consumentenvoorwaarden BIJN Inspections and Advice BV


Hieronder zijn de algemene consumentenvoorwaarden van BIJN Inspections and Advice te downloaden.

Algemene Consumentenvoorwaarden

Aanvullende Consumentenvoorwaarden per website


Hieronder zijn de aanvullende consumentenvoorwaarden van BRICKS Compare Group te downloaden per website. Deze specifieke aanvullende consumentenvoorwaarden gelden altijd in combinatie met de Algemene Consumentenvoorwaarden. We adviseren u dan om ook eerst de Algemene Consumentenvoorwaarden door te lezen.

Consumentenvoorwaarden Taxatievergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Bedrijfspandtaxatievergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Bouwkeuringvergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Bouwkundigonderzoekvergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Opleveringskeuringvergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Bouwkundigonderzoekvergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Makelaarvergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Meerjarenonderhoudsplanvergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Aankoopbegeleidingvergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Notarisvergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Hypotheekaktevergelijk.nl
Consumentenvoorwaarden Funderingsonderzoek (Leveringsvoorwaarden NVAF)
Consumentenvoorwaarden Houtwormbestrijding

Herroepingsrecht


Bricks wijst u erop indien u een offerte bevestigt deze wettelijk definitief zijn. De opdrachtgever verzoekt BRICKS tot directe levering van de dienst (binnen de 14 dagen bedenktermijn) en doe afstand van het recht tot ontbinding zodra de dienst volledig is geleverd.

Actievoorwaarden


Voorwaarden kortingscode

Tarieven zijn vanaf en zijn afhankelijk van postcode van het object, inhoud object, waarde object, soort onderzoek, hypotheeksom, soort hypotheekadvies en aantal woningen.

Privacy statement en Disclaimer


In de privacy statement en disclaimer wordt aangegeven hoe BRICKS omgaat met persoonsgegevens en aansprakelijkheid.

Privacy statement
Disclaimer

Klachten


Klachtenprocedure
Klacht waardering marktwaarde BIJN Inspections and Advice BV

Om bestanden in PDF-formaat te kunnen openen heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Download Adobe Acrobat Reader

Sinds 2001 ruim 453.629 aanvragen - Totaal 27.598 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7