Vergelijkwebsite.nl
Vergelijk en bespaar

De verkoop

De onderhandelingen zijn geslaagd; u heeft een koper gevonden, met wie u goede afspraken maakt. De eerste stap is het tekenen van een voorlopig koopcontract.

Ontbindende voorwaarden:

U heeft met de koper overeenstemming bereikt over het voorlopig koopcontract: wat de prijs wordt, op welke datum de overdracht zal plaatsvinden, welke ontbindende voorwaarden u voor de koper en voor uzelf als verkoper opneemt en wat de vervaldata van de verschillende ontbindende voorwaarden zijn.

Bedenktijd:

De koper krijgt bij de aankoop van een huis altijd drie dagen bedenktijd om op zijn beslissing terug te komen. Zonder opgaaf van reden mag de koop teruggedraaid worden. Als de bedenktijd om is kan de koop alleen ontbonden worden op basis van een ontbindende voorwaarde.

Koop ongedaan maken:

Als de koper zich niet kan beroepen op een ontbindende voorwaarde, kan de koop alleen nog maar ongedaan worden gemaakt als u als verkoper daarmee instemt. Wilt u dat de verkoop gewoon doorgaat, maar werkt de koper niet mee, dan kunt u het volgende doen:

1. Stel de koper schriftelijk in gebreke en geef hem 8 dagen de tijd alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen.

2. Wanneer de koper na de gestelde termijn van 8 dagen niet reageert, kunt u:

- de koopovereenkomst per brief ontbinden en aanspraak maken op de contractueel vastgelegde boete (van - meestal - 10% van de koopsom) en op eventuele schadevergoeding.

- alsnog nakoming vorderen en aanspraak maken op de contractueel vastgelegde boete (van drie promille van de koopsom per dag dat de koper zijn afspraken niet nakomt) en op eventuele schadevergoeding.Makelaar nodig?


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2001 ruim 453.629 aanvragen - Totaal 27.598 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7