Vergelijkwebsite.nl
Vergelijk en bespaar

Dubbele woonlasten

U krijgt met dubbele lasten te maken als u bijvoorbeeld een nieuw huis heeft gekocht, maar de oude woning nog niet is verkocht. Of als u bijvoorbeeld nog in uw oude woning zit, omdat de nieuwe woning in aanbouw is. U kunt deze dubbele lasten op verschillende manieren beperken.

Dubbele hypotheekrenteaftrek:

De overheid komt mensen met dubbele woonlasten op twee manieren tegemoet:

  1. De hypotheekrente is voor beide woningen aftrekbaar.

  1. U hoeft geen eigenwoningforfait aan te geven voor de woning die leeg te koop staat, of voor een woning die u al heeft gekocht maar nog in aanbouw is.
De regeling is geldig vanaf het kalenderjaar waarin de woning te koop wordt gezet of de in aanbouw zijnde woning is gekocht en de twee opvolgende jaren. De Minister van Financiën heeft deze termijn van twee jaar voor 2011 en 2012 met 1 jaar verlengd.

Tijdelijke verhuur:

Om de dubbele woonlasten te verlichten, kunt u uw oude woning tijdelijk verhuren op basis van de Leegstandwet. Voor verhuur op basis van de Leegstandwet geldt niet de uitgebreide huurbescherming; u kunt de huur opzeggen als uw huis is verkocht.
Onderzoek wel eerst of het in uw situatie echt voordelig is om de woning tijdelijk te verhuren aan de hand van de volgende vragen:

- Wat zijn de fiscale consequenties?
- Hoeveel huur kunt u maximaal vragen?

Daarnaast moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente en moet u toestemming vragen aan de geldverstrekker waar u uw hypotheek hebt ondergebracht.

De net gekochte woning weer verkopen:

Als u gedurende een langere periode met dubbele woonlasten wordt geconfronteerd, wilt u misschien uw net aangekochte woning te koop zetten. U heeft dan twee woningen in de verkoop: uw oude en uw nieuwe woning.

Als u nog niet in de nieuwe woning woont (de nieuwe woning staat dus leeg), blijft de hypotheekrente aftrekbaar. Als het tenminste uw bedoeling is om in de nieuwe woning te gaan wonen, mocht de oude woning eerder worden verkocht.

Overbruggingsgarantie:

Een manier om uw oude woning sneller te verkopen, is overbruggingsgarantie. Met een overbruggingsgarantie kunt u als verkoper van een woning de koper een maandelijkse compensatie voor eventuele dubbele woonlasten bieden, voor 1 of 2 jaar. Uw voordeel daarbij is dat uw huis aantrekkelijker wordt voor kopers die hun oude huis nog niet hebben verkocht.

Wilt u advies over uw dubbele woonlasten en wat u in uw specifieke geval het beste kunt doen? Neem contact op met een van onze hypotheekadviseurs.Makelaar nodig?


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2001 ruim 453.629 aanvragen - Totaal 27.598 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7