Vergelijkwebsite.nl
Vergelijk en bespaar

Verhuizing laten inschrijven bij de gemeente

U kunt de verhuizing persoonlijk of schriftelijk doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen. De gemeente past uw adres daarna aan in de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA). Een verhuizing binnen dezelfde gemeente kunt u soms ook digitaal doorgeven.

Doorgeven van de verhuizing kan worden gedaan door:

- iedere meerderjarige voor zichzelf;
- iedere minderjarige van 16 of 17 jaar voor zichzelf;
- samenwonende echtgenoten/geregistreerde partners voor elkaar;
- de ouder, voogd of verzorger voor minderjarige kinderen;
- ouders voor inwonende meerderjarige kinderen;
- meerderjarige kinderen voor inwonende ouders;
- de curator voor een persoon die onder curatele is gesteld;
- een gemachtigde.

U moet uw verhuizing binnen 5 dagen na het wijzigen van uw adres doorgeven. De dag waarop de aangifte is ontvangen, geldt als de datum van verhuizing, tenzij u opgeeft dat u later verhuist. Dan geldt de opgegeven datum.

U heeft de volgende documenten nodig om de verhuizing door te geven:

- een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument);
- een bewijs van bewoning (huurcontract, koopakte of toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner).Verhuisbedrijf nodig?


Plaats of Postcode woning
 

Sinds 2001 ruim 453.629 aanvragen - Totaal 27.598 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7