Vergelijkwebsite.nl
Vergelijk en bespaar

Aandachtspunten huurcontract

Bij de beoordeling van een huurcontract wordt gekeken naar de condities van de huur. Gelet wordt onder meer op; de omvang van de huurtermijn, de resterende huurtermijn, eventuele onderhuur, eventuele optie tot verlenging van de huurovereenkomst, onderhoudskosten, verzekeringen, hoogte van de markthuur, indexering (de waarde van het pand aan de hand van de huurtermijnen) en de bepaling over het toe eigenen van het pand. Als deze laatste bepaling is opgenomen in het contract, mag de verhuurder indien deze een deel van het pand in eigen gebruik heeft de verhuur op elk gewenst moment per direct beëindigen. Voor de financiering door de bank aan de huurder is dit van groot belang, vooral als de huurder in het pand gaat investeren.

De resterende huurtermijn is ook erg belangrijk. Hoe langer de huurtermijn, hoe meer zekerheid. Als er een optie tot verlenging van het huurcontract is, is de verhuurder naar alle waarschijnlijkheid nog een aantal jaren verzekerd van huuropbrengsten. Mocht er geen optie tot verlenging zijn, dan moet beoordeeld worden of er sprake is van een redelijke verkoopopbrengst. Bij verhuur van een onroerende zaak aan een partner is het zaak te letten op de huurtermijnen. In deze gevallen kan er nog al eens sprake zijn van een onzakelijke huur.


Opleveringskeuring nodig?


 

Sinds 2001 ruim 453.629 aanvragen - Totaal 27.598 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7