Vergelijkwebsite.nl
Vergelijk en bespaar

Bouwtijd en te late oplevering

In de koop- en aanneemovereenkomst staat aangegeven hoe lang de bouwer mag doen over de bouw van de woning. Deze termijn wordt meestal aangegeven in werkbare dagen.

Bij de vaststelling van dit aantal dagen wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld onverwachte (weers)omstandigheden. Globaal genomen kunt u uitgaan van 180 werkbare dagen per jaar. Stel dat in de koop- en aanneemovereenkomst een bouwtijd van 250 werkdagen is opgenomen, dan kunt u dus maar beter rekening houden met een totale bouwtijd van circa anderhalf jaar. Als de bouwer de overeengekomen bouwtijd in werkbare werkdagen overschrijdt, dan kunt u overigens gebruikmaken van uw recht op een vaste schadevergoeding per dag dat de overschrijding voortduurt. De hoogte van deze vergoeding is vermeld in de koop- en aanneemovereenkomst.


Opleveringskeuring nodig?


 

Sinds 2001 ruim 453.629 aanvragen - Totaal 27.598 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7