Vergelijkwebsite.nl
Vergelijk en bespaar

Aandachtspunten bij kopen kavel

Bij de aankoop van bouwgrond moet u met verschillende zaken rekening houden. Met onze tips bent u echter optimaal voorbereid op de aankoop van een bouwkavel. Lees alle tips over de aankoop van een kavel.

Natuurlijk gaat u voor uw nieuwe bouwkavel niet over één nacht ijs. Er zijn nu eenmaal veel zaken die bij de aankoop van bouwgrond een rol spelen. Zo moet u onder meer letten op:

  1. De afmeting, vorm en ligging van de kavel (bijvoorbeeld t.o.v. de zon)

  1. Heeft de kavel een woonbestemming?

  1. Wat zijn de gemeentelijk bebouwingsvoorschriften?

  1. Is er al een schoongrondverklaring?

  1. Hoe diep moet er gefundeerd worden, en is heiwerk noodzakelijk?

  1. Wat is de grondwaterstand?

Tips voor een geslaagde aankoop van uw bouwgrond:

Vraag voor aankoop van uw bouwkavel aan de gemeente of de grond een woonbestemming heeft en wat de bebouwingsvoorschriften zijn. De gemeente kan namelijk richtlijnen vastleggen met betrekking tot goothoogte, nokrichting, inhoud, bouwstijl, etc. Regelmatig is er van overheidswege sprake van een beeldkwaliteitsplan. In het beeldkwaliteitsplan staan randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen over de gewenste bebouwing. Het beeldkwaliteitsplan bestaat uit een nadere uiteenzetting over de beeldkwaliteit, de verkavelingopzet en de inrichting van de openbare ruimte.
In het beeldkwaliteitsplan vindt u de eisen waaraan uw plan moet voldoen. Het beeldkwaliteitsplan wordt meestal ondersteund door referentiebeelden, die als sfeerbeelden de richting aangeven.

Houd naast afmeting en prijs van de bouwgrond rekening met de ligging van de kavel ten opzichte van bestaande of toekomstige bebouwing in de omgeving. Ook de ligging ten opzichte van de zon en de infrastructuur met wegen, scholen en winkels, kunnen voor u van doorslaggevende betekenis zijn bij uw besluit om de bouwkavel te kopen.

Ga altijd op de locatie de bouwkavel bekijken en laat u daarbij, indien mogelijk, door een deskundige ondersteunen. Koopt u bouwgrond in een gemeentelijk nieuwbouwplan dan zorgt de gemeente vrijwel altijd voor een schoongrondverklaring.

Koopt u de bouwkavel van een particulier, dan is de verkoper niet verplicht een zogenaamde schoongrondverklaring af te geven. Als u een bodemonderzoek wilt laten uitvoeren, komen die kosten voor uw eigen rekening. Aangezien de grond nog in eigendom is bij de verkoper, mag een bodemonderzoek overigens alleen worden gedaan na instemming van de verkoper.

Een hoge grondwaterstand kan leiden tot natte muren na iedere wolkbreuk. De bodemgesteldheid is vooral van belang voor de vraag of er, en zo ja hoeveel er, geheid dient te worden. Extra heipalen betekent ook extra kosten voor u.


Aannemer zoeken voor een bouwkavel?


 

Sinds 2001 ruim 453.629 aanvragen - Totaal 27.598 beoordelingen
Gemiddelde score 8,7